Odlučovače

Realizujeme montáže domácích čistíren odpadních vod, odlučovačů ropných látek ORES při znečištění bazénové vody.

Popis odlučovače

Odlučovače ropných látek ORES jsou určeny k zachycení a odloučení volných ropných látek ze znečištěných odpadních vod ropnými látkami. Tato sorpční jednotka je vodotěsná svařovaná polypropylenová nádrž. Její části jsou sedimentační komora, ve které se nachází nátoková vestavba, koalescenční vložka (filtr jemných mechanických nečistot), sorpční rukávec (aktivní uhlí) plující na hladině, fibroilový filtr, sorpční filtr a odlehčovací šachta.

Použití odlučovače

ORES se používá jako čistič vod kontaminovaných ropnými látkami a různými mechanickými nečistotami, jako je například dešťová voda z parkovišť. Je určen mimo jiné hlavně pro prodejny automobilů, autobazary, autoservisy, zemědělské podniky, čerpací stanice a jiné. Je možné také jeho použití na čištění vod z ploch určených pro občasné mytí automobilů bez použití emulgátorů.

Provozní řád

  • Uvedení do provozu spočívá v napuštění zařízení čistou vodou.
  • Vizuální kontrola se provádí minimálně jedenkrát měsíčně.
  • Kontrola kvality výstupní vody se provádí v návaznosti na ČSN 75 6551/1995.
  • Čištění se provádí v závislosti na množství přitékajících nečistot do zařízení (nejméně však jednou ročně)
  • Výměnu všech náplní zajišťuje dodavatel.

Bezpečnost práce

Při kontrole a čištění je nutno dbát na ustanovení BHP a používat náležité pracovní pomůcky.

Záruky a servis

Třístupňové čištění u našeho zařízení zaručuje nejen nízké výstupní hodnoty, ale současně prodlužuje životnost těchto náplní. Délka životnosti těchto náplní je přímo závislá na průměrném vstupním znečištění. Při běžném zatížení poskytujeme na náplně jednoroční záruční dobu. Na konstrukci odlučovače poskytujeme záruku deset roků.

V naší nabídce je též periodický servis, jehož součástí je pravidelná kontrola náplní, popřípadě odběr vzorků a jejich vyhodnocení. Na tomto základě jsme schopni navrhnout výměnu náplní při jejich maximálním využití.

Účinnost odlučovače

Při atestaci našeho výrobku jsme desetinásobně překročili vstupní hodnoty ropných látek na vstupu (1800 mg/l NEL) a přitom průměrné výstupní znečištění dosáhlo hodnoty 2 mg/ l. Ores byl též odzkoušen i na bionaftu.

Tabulka účinnosti

 Maximálníkrátkodobá vyšší vstupní hodnota  Běžné vstupní zatížení  Střední výstupní hodnota   Maximální výstupní znečištění při maximálním zatížení
 1800 mg/l  200 mg/l   0,12 mg/l  2,04 mg/l

Odlučovače tuku jsou určeny pro zachycení tuků a rostlinných olejů z kuchyní, potravinářských provozů, zpracování masa a všude tam, kde je nebezpečí úniku tuků do odpadních vod. Odlučovač tuku slouží k vysrážení a zachycení tuků a tím chrání kanalizace, čistírny a ostatní zařízení před zanášení tukem.

Odlučovače tuku pro osazení do terénu OR-P

Odlučovače tuku jsou vyrobeny z konstrukčních desek a konstrukčních prvků z polypropylenu vyráběných firmou Silon Planá nad Lužnicí.

Pláště odlučovače prvek tl. 80 mm Silon.

Přepážky deska tl. 15 mm Silon.

Víka deska tl. 20 mm Silon.

Odlučovače tuku pro volné osazení OR-N

Odlučovače tuku jsou vyrobeny z konstrukčních desek z polypropylenu, vyráběného v Silonu Planá nad Lužnicí a v ZPD Hodonín.

Pláště lapáku prvek tl. 8 mm ZPD.

Přepážky deska tl. 15 mm Silon.

Dna a víka deska tl. 15 mm Silon.

Montáž odlučovače

Odlučovač svojí konstrukcí umožňuje osazení na podkladovou betonovou desku a přímé zasypání zeminou bez obetonování. Pokud je usazen v zeleném pásu, a nejezdí se po něm.Odlučovač se usadí na betonovou podkladní desku, napustí se do něho 500 mm vody a postup se opakuje až do úplného zasypání odlučovače. 

Popis odlučovače

Znečištěná voda vtéká do odlučovače, kde je bržděna ustalovací stěnou a zklidní se v usazovací části odlučovače, kde se usadí hrubší nečistoty, které zachytí přelivová stěna. Tuk se vysráží na hladině a přepadá do sběrného koše umístěného v držáku na norné stěně odlučovače. Voda zbavená tuku protéká přes další nornou stěnu z odlučovače ven. Je opatřen poklopem s čistícím otvorem a opatřený přístupovou šachtou.

Odlučovač

 

 

Kontaktní formulář

Napište nám


Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Aktuality

Nová politika Kvality

28.08.2017 12:18:35

Stále zlepšujeme naše produkty, proto si dovolujeme představit novou politiku kvality ve společnosti CDPplast.

» více

 

Spolupracujeme

11.05.2017 8:22:56
Spolupracujeme

Nově spolupracujeme s firmou Green David

» více

 

Fotky

22.03.2015 13:00:30
Fotky

Nové fotografie k prohlédnutí.

» více