Všeobecná technická zpráva el. zařízení bazénů

Napájecí síť

3 NPE ~ 50 Hz 400 V TN-S nebo 1 NPE ~ 50 Hz 230 V TN-S.

Rozhodnutí zda je zařízení třífázové nebo jednofázové, ovlivňuje technologické zařízení. U menších bazénů je zařízení jednofázové (protiproudy třífázové), u větších třífázové.

Provedení, vnější vlivy

Rozvaděč a technologické zařízení je většinou umístěno ve strojovně. V některých případech může být rozvaděč nebo ovládací prvky umístěné též mimo strojovnu. El. zařízení bazénu se provádí dle ČSN 33 2000-7-702. Ve strojovně jsou vnější vlivy určené dle ČSN 33 2000-3. Většinou je ve strojovně, s ohledem na vodu, vliv AD 1. Zařízení je těsné, pokud dojde k úniku vody ze zařízení, je to porucha, která se musí odstranit. V oddůvodněných případech může být určen vliv AD 2. Strojovna je prostor chráněný před atmosférickými vlivy s regulací teploty AB 5, nebo bez regulace teploty AB 4. Pokud je zařízení umístěné venku, mimo zóny bazénu, je to vnější vliv AB8.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých a neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41

Ochrana živých částí je provedena kryty a izolací. Ochrana neživých částí je v síti NT-S provedena samočinným odpojením od zdroje a chráničem. Je to ochrana zvýšená dle tabulky 41NR v ČSN 33 2000-4-41. Chránič je zabudován v rozvaděči bazénu. Používá se chránič s vybavovacím proudem 30 mA. Zařízení umístěné v bazénu je chráněno bezpečným malým napětím SELV.

Přívodní vedení k rozvaděči bazénu musí být dimenzováno dle platných ČSN s ohledem na příkon, vzdálenost a uložení vedení. Přívodní vedení nezajišťuje dodavatel bazénu. Při použití zařízení - motorů s výkonem nad 3 kW, je třeba jistit přívodní vedení jističi charakteristiky C, nebo pojistkami.

Technické parametry materiálu pro bazény

 Hustota  900-910 kg/m3  ČSN 640111 
 Mez kluzu vtahu  30 Mpa  ČSN 64 0605
 Pevnost v ohybu  26 Mpa  
     
 Modul pružnosti v tahu  1 500 Mpa  ČSN 64 0614
 Modul pružnosti v ohybu  1 200 Mpa   ČSN 64 0614
 Vrubová houževnatost    
 Charpy při 35 °C  11 MJ/m2  ČSN 64 0612
               při 20 °C  3 MJ/m2  ČSN 64 0612
 Tvrdost Shore D  68  ASTM D2240
 Střední koef. délkové roztažnosti  1,6 - 1,8.10-4 0K-1  
 

Kontaktní formulář

Napište nám


Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Aktuality

Nová politika Kvality

28.08.2017 12:18:35

Stále zlepšujeme naše produkty, proto si dovolujeme představit novou politiku kvality ve společnosti CDPplast.

» více

 

Spolupracujeme

11.05.2017 8:22:56
Spolupracujeme

Nově spolupracujeme s firmou Green David

» více

 

Fotky

22.03.2015 13:00:30
Fotky

Nové fotografie k prohlédnutí.

» více