Plastové jímky

Plastové jímky jsou vodotěsné nádrže vyrobené svařováním polypropylenových desek zachycují splaškové a ostatní vody obsahující škodlivé látky. Plastovou jímku tvoří dno, plášť a strop.

Plastové jímky

Popis plastových jímek a jejich vhodné použití

Ve stropní desce je instalován revizní komínek Ø 0,6 m umožňující přístup do jímky pro účely vyčerpání obsahu. Revizní komínek je ukončen plastovým transportním poklopem. Transportní plastový poklop není určen jako pochůzný či pojízdný. Ve vrchní části pláště jímky je navařeno hrdlo s gumovým těsněním DN – dle požadavku pro napojení gravitační kanalizace. Plášť jímky je vyztužen vertikálními vnějšími výztuhami, které společně s vnitřním systémem výztuh zajišťují odpovídající tuhost celé konstrukce nádrže samonosné či konstrukce pro obetonování.

Jímku je možné nadstandardně vybavit sacím potrubím pro napojení koncovky fekálního vozu, signalizací stavu hladiny popř. dalšími zařízeními dle požadavku zákazníka.

Plastové jímky jsou podzemní objekty instalované na odpadní kanalizaci. Splaškové vody jsou přivedeny do jímky gravitační, ale může být i tlakovou kanalizací. V plastových jímkách jsou splaškové vody akumulovány a po naplnění užitného objemu je obsah jímky vyčerpán a odvezen fekálním vozem. Frekvence vyvážení splaškových vod je závislá na spotřebě vody v domácnosti a velikosti objemu jímky. Návrh vhodné velikosti objemu jímky souvisí s charakterem objektu, tzn. zda jde o trvale, nebo přechodně obývaný objekt, počet osob, množství zdrojů odpadních vod (WC, sprcha, vana, myčka, pračka, apod.). Denní spotřeba na os. je dle normy 100 l/den.

Usazení plastové jímkyUsazení plastové jímky

Jímka se vždy ukládá na betonovou desku. Konstrukce jímky je navržena jako samonosná bez nutnosti obetonování nebo pro obetonování s nutností betonáže stěn a stropu jímky plášť jímky samonosné je určen k obsypu pískem nebo zeminou bez kamenů.

Montážní předpis plastových jímek

Velikost výkopu je D +Dv2. To platí i pro podkladový beton. Nádrž musí být uložena na pevném železobetonovém základě. Pro omezení vztlaku spodní vody je doporučeno do nádrže umístit cca 20 - 30 cm betonu.

Zasypávání se provádí zeminou u nádrží samonosných či suchým betonem bez ostrých předmětů a kamenů postupně dokola ve vrstvách 30 – 40 cm za den při současném napouštění vodou.

Důležité pro plastové jímky!

Hladina vody musí být neustále 20 – 25 cm nad zásypem!!!Schéma plastové jímky

Beton i zemina musí vlastní vahou usedat!!!

Není možné nádrže klasické ani dvouplášťové zalít řídkým betonem v průběhu jednoho dne!!!

Víko je v základním provedení nepochůzné a je nutno je zpevnit betonem nebo betonovým překladem. U nádrže samonosné, nesmí výška zásypu překročit 50 cm. Víko této nádrže je nepojízdné.

V případech, že výška nádrže přesahuje 2 m, objem 20 m³, nebo pokud se nádrž nachází v blízkosti pojezdové komunikace je nutné nádrž vždy obetonovat.

 

Kontaktní formulář

Napište nám


Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.